3.2.10

"Os estadistas menosprecian aos axentes de publicidade, os pintores menosprecian aos críticos de arte, e fisiólogos, físicos ou matemáticos comparten moi a menudo tales sentimentos; non existe desdén máis profundo, ou no seu conxunto, máis xustificábel, que o que senten os homes que crean hacía os homes que explican.Exposición, crítica e apreciación é unha labor reservada para intelixencias de segunda fila".

Leo esto no arranque dun libro do ano 1981, "A Mathematician's Apology" de G.H. Hardy, e me pregunto se hoxe, era da información, o desprecio segue a ser tal e a sentencia sigue vixente. Boto de menos a introducción do termo "Divulgación", que complementa a todos os anteriores polo que os creadores sinten desdén.

Entón, penso.

Será que, como co do xénero, eu levo irremediablemente postas os lentes da comunicación e vexo o mundo xirar ao redor dese principio.

E por certo, costaba moito ter substituído "home" por "persoa"?